מהי בדיוק ברית יצחק ומדוע נוהגים לעשות דווקא בערב האחרון לפני היום הברית ?

ברית יצחק ערב לפני ברית מילה - פייטן לברית אסף שפר 0506897807

רבים מבני ישראל נוהגים להתכנס בלילה לפני הברית וללמוד להצלחה ולשמירה של הרך הנולד. יהדות ספרד מכנים את האירוע 'ברית יצחק'

מהיכן המנהג של ברית יצחק ?

נראה שהמנהג הוא קדום מאוד כפי שמובא בזוהר , שרבי אבא ובנו ר' יעקב הזדמנו לאכסניה אחת ובעל הפונדק ביקש מהם להישאר למחר לברית.

הזוהר מספר שבאותו לילה כינס בעל האכסניה את אוהביו ועסקו בדבקות בתורה ואף אחד לא ישן כל הלילה.

עוד מובא רמז לברית יצחק בגמרא (סנהדרין לב): שמה מסופר שלילה לפני הברית היו מדליקים הרבה נרות ואז כולם היו יודעים שלמחרת יש ברית (לא היו מכריזים כיון שהגויים גזרו איסור על המילה).

מפה נהגו חלק מעדות ישראל להרבות בנרות , בדברי תורה בלילה זה כפי שהעיד השל"ה הקדוש רצוי שיהיה מניין שכן כל מקום שנמצאים עשרה מישראל שורה השכינה שנאמר 'אלוקים נצב בעדת אל'.

יחד עם זאת, אין חיוב לעשות סעודה ומספיק להגיש כיבוד קל למשתתפים.

הטעם למצווה ?

במעמד הברית יש קדושה גדולה ולכן כוחות הטומאה מנסים לפגוע בתינוק לפני הברית. לימוד התורה של המשתתפים שומר על התינוק מפני המזיקים ומכין את הרך הנולד להיכנס בבריתו של אברהם אבינו מתוך בריאות קדושה ושמחה.

יש נוהגים לקרוא פסוקים מיוחדים , מעין תפילה לברית מילה 'המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים'. גם הילדים הקטנים, הבל שאין בו חטא, מצטרפים לשמחה וקוראים את שמע ישראל אצל עדות המזרח עיקר הלימוד הוא מתוך הזוהר הקדוש שעל פי המקובלים הקריאה בו מועיל מאוד ונקרא "זוהר לברית יצחק" לטהרת הנפש וסילוק כוחות הטומאה.

במידה ויש שמה עשרה אנשים גדולים, תעמוד היולדת בפתח ותברך ברכת 'הגומל'. אם לא ברכה בלילה זה יכולה לברך גם למחרת בברית.

מדוע לא נקרא הלילה על שם אביו של יצחק הלוא הוא אברהם אבינו ?

על אף שאברהם אבינו היה הנימול הראשון בהיסטוריה, לא קוראים את הלילה על שמו כי הוא נצטווה למול והזדרז למול בו יום שנאמר 'בעצם היום הזה נימול'. לעומת זאת, בבנו יצחק נצטווה למול לשמונה ולכן היה שייך לערוך מסיבת 'ברית יצחק' בלילה שלפני הברית

פייטן לברית, זמר לברית מרגש ומקצועי בסגנון עממי יהודי מסורתי 0506897807